Zestawienie naszych największych realizacjiLata
,,Budowa boisk sportowych z zagospodarowaniem terenu -program Orlik 2012 oraz budową kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią dla potrzeb funkcji oświatowej na terenie gimnazjum nr 20 przy ul. Brodnickiej 10 w Szczecinie ''
2010 - 2011
,,Ochrona wód Bałtyku poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski''2009 - 2011
,,Zagospodarowanie basenu Północnego na Port Jachtowy''2011 - 2012
,,Budowa obiektu handlowego Kaufland w Świnoujściu przy ul. Matejki'' 2013 -.2014
,,Adaptacja budynku socjalno-biurowego na Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji ''dla potrzeb Uniwersytetu Szczecińskiego."2012 - 2013
,,Wykonanie instalacji wewnętrznej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Kusocińskiego w Szczecinie''2014
,,Budowa Centrum Handlowego Ster w Szczecinie - II etap na rzecz CH Szczecin"2013 - 2014
"Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ramach zadania:, ,Budowy Trans Ograniczonego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu'' 2012
"Budowa budynków rekreacyjnych w Pogorzelicy2014 - 2015
"Budowa Pawilonu wystawowego służącego celom Dialogu Przełomu-I etap''2012 - 2013
"Budowa centrum handlowo-usługowego w Szczecinie dla sieci E'leclerc"2013 - 2014
"Przebudowa i rozbudowa byłego obiektu kina Kosmos"2014 - 2015
"Akademia Zmienia Szczecin - centrum przemysłów kreatywnych"2015
"Przebudowa części budynku D po oddziale chirurgii na potrzeby oddziałów kardiologii wraz z nadbudową łącznika i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Przebudowa części pomieszczeń budynku "E" na potrzeby oddziałów kardiologii realizowane w ramach projektu pn.: Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych, kanalizacja sanitarna i deszczowa"2015
"Przebudowa systemu wytwarzania, zarządzania i dystrybucji mediów energetycznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii wraz z Budową Parkingów"2015
"Budowa budynków A,B,C - Baltic Park Molo w Świnoujściu"2015
"Przebudowa pawilonu nr 17 wraz z jego rozbudową o łącznik 1A dla SPS ZOZ Zdroje"2015
"Osiedle Małe Błonie-etap II, zadanie nr 2 a, wykonanie instalacji sanitarnych zewnętrznych"2015
"Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Fosfan S.A."2015
"Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Dąbskiej"2015
"Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Turystycznej, Hodowlanej, Długiej, Gościniec, Przedwiośnie, Tatarakowej, Sadowej, Gromadzkiej, Doleńców, Przytorze, Przylesie i Zagajnikowej w Szczecinie"2015